Аккаунт
O serwisie REGULAMIN KONTAKT Z SERWISEM

WCS Sp. z o.o.
Viber, WhatsApp, Telegram: +48603342582
e-mail: wcs342582@gmail.com

Wybierz walutę

W koszu

0 towarów

Cena:

 

Emisja

Materiał

Monety Azji

Monety Europy

Sklepy World Coin Shop

Wyświetl wszystkie sklepy

REGULAMIN

 
 1. WorldCoinShop jest prowadzony przez zarejestrowaną firmę WCS Sp. z o.o. ul.Frezerow 3, 20-209 Lublin, NIP:7123340493; REGON:367337465; email: wcs342582@gmail.com.
 2. WorldCoinShop  prowadzi sprzedaż towarów o charakterze kolekcjonerskim. Są to głównie: monety, medale, odznaczenia, banknoty itp.
 3. WorldCoinShop gwarantuje, że wszystkie przedmioty dostępne w ofercie są oryginalne chyba, że w opisie znajduje się odpowiednia adnotacja. Opis towaru sporządzany jest w najlepszej wierze, w sposób rzetelny i z należytą starannością. Podane w opisie stany zachowania przedmiotów są oceną subiektywną, dlatego integralną częścią opisu jest zdjęcie dokładnie tego przedmiotu, który jest sprzedawany, chyba że w opisie znajduje się adnotacja "zdjęcie przykładowe". W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.
 4. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do ceny zakupu należy doliczyć koszty transportu. Koszty transportu ponosi kupujący i to on dokonuje wyboru jednej z opcji dostarczenia towaru. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wybór opcji transportu. Więcej informacji na temat kosztów transportu znajduje się w p.13 REGULAMINU.
 5. Kupujący zobowiązuje się uregulować należność (cena towaru+koszty wysyłki) niezwłocznie po dokonaniu zakupu, jednak nie później niż w ciągu 5 dni, licząc od daty zakupu. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty na konto WCS Sp. z o.o. za pośrednictwem PayU. Brak wpłaty w tym terminie skutkować będzie unieważnieniem transakcji i odstąpieniem od jej realizacji.
 6. WorldCoinShop przystępuje do realizacji zlecenia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy. WorldCoinShop zobowiązuje się wysłać towar nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia następującego po tym, w którym zaksięgowano wpłatę.
 7. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania towaru, bez podawania przyczyny. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne kupujący jest zobowiązany złożyć sprzedającemu oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się pod niniejszym regulaminem. Takie oświadczenie należy wysłac na adres podany v p. 1 niniejszigo regulaminy.
 8. W przypadku odstąpenia od umowy zakupu, WCS Sp. z o.o. zwróci kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy zakupu. WCS Sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu bądź osobie upoważnionej przez sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru (np. koszty odeslania towaru do sprzedającego). WCS Sp. z o.o.  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania towaru spowrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. WorldCoinShop zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad innych niż te, które zostały kupującemu przedstawione w opisie sprzedawanego towaru.
 10. Kupujący może składać reklamację sprzedającemu (WorldCoinShop) dotyczące zawartej umowy zakupu. Szczegółowy opis procedury reklamacyjnej znajduje się pod niniejszym regulaminem. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa kupujący.
 11. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem WorldCoinShop przed złożeniem zamówienia, a tym samym złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
 12. WCS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji transakcji bez podania przyczyn (zazwyczaj chodzi tu o brak wiarygodności klienta lub o naruszenie postanowień regulamiunu).
 13. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
13.1. Koszt wysyłki wynosi zwykle 7 zł (list polecony) oraz 9 zł (list polecony priorytetowy) za przedmioty do wartości 120 zł. Powyżej 120 zł realizujemy opcję: przesyłka ubezpieczona w zależności od wartości towaru. Cena przesyłki rejestrowanej priorytetowej ubezpieczonej jest zgodna z cennikiem Poczty Polskiej. Cennik dostępny jest pod adresem http://cennik.poczta-polska.pl/. W przypadku wpłaty tylko 7 złotych na wysyłkę towaru o wartości przekraczającej 120 złotych, kupujący automatycznie bierze na siebie odpowiedzialność w przypadku zaginięcia przesyłki wraz z towarem. W razie pytań prosimy o kontakt pod Viber, WhatsApp, Telegram: +48603342582, lub na mail: wcs342582@gmail.com.
 1. Jeśli zakup dokonany jest w serwisie AUCTIONб to po zakończeniu aukcji - opłata musi być zaksięgowana w ciągu 5 dni roboczych od daty zakupu. Brak kontakty ze strony kupującego spowoduje rozwiązanie umowy.
 2. Do każdego zamówienia na życzenie klienta dołączona może być faktura VAT Marża.
 3. WCS Sp. z o.o.  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci firmy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.
 4. WCS Sp. z o.o.  zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizowanym zleceniem jak również sam fakt jego wykonania, wyłączając wszelkie uregulowania prawa polskiego, które nakładają na przedsiębiorcę obowiązek ujawnienia tych danych.

Dane do wpłaty:

WCS Sp. z o.o.

ul.Frezerow 3, 20-209 Lublin

NIP: 7123340493

REGON: 367337465

Raiffeisen Bank Polska S.A.

49 1750 0012 0000 0000 3746 3531

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpenia od umowy)

Adresat: WCS Sp. z o.o., ul.Frezerow 3, 20-209 Lublin

Ja (imię i nazwisko kupującego) zamieszkały (adres kupującego) niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (należy wymienić nazwy zakupionych przedmiotów), z zamówienia numer (tutaj wpisać numer zamówienia), z dnia (tutaj wpisać datę złożenia zamówienia).

(Miejscowość i data)

(Podpis kupującego)

Szczegółowy opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać reklamację dotyczącą zawartej umowy pisemnie na adres WCS Sp. z o.o.,ul.Frezerow 3, 20-209 Lublin za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: wcs342582@gmail.com.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej takie dane jak:

imię, nazwisko i adres kupującego,

data dokonania zakupu,

nazwę przedmiotu reklamacji ze wskazaniem jego wady,

żądanie kupującego

numer konta bankowego i dane do przelewu (w przypadku żądania zwrotu należności).

W razie braku informacji utrudniających rozpoznanie reklamacji, sprzedający może zwrócić się do kupującego o ich uzupełnienie.

Sprzedający tj. WCS Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rekamacji (w poprawnej formie). Odpowiedź z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana do kupującego w formie pisemnej na adres poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

preloader